Privacybeleid en algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring die onder deze tekst wordt vermeld.

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Onze IT-systemen verzamelen automatisch verdere gegevens wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt

– Terbeschikkingstelling van het online aanbod, de functies en inhoud ervan.
– Beantwoorden van contactverzoeken en communiceren met gebruikers.
– Veiligheidsmaatregelen.
– Bereikmeting/marketing.

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. Voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het impressum vermelde adres. U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. Uw surfgedrag wordt meestal anoniem geëvalueerd; het surfgedrag is niet naar jou te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Details hierover vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring onder het kopje “Modules van derden en analysetools”.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u over de bezwaarmogelijkheden.

Wij zijn online aanwezig binnen sociale netwerken en platforms om met de daar actieve klanten, geïnteresseerden en gebruikers te kunnen communiceren en hen daar over onze diensten te kunnen informeren. Bij het oproepen van de respectieve netwerken en platforms zijn de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van hun respectievelijke operators van toepassing.

Tenzij anders vermeld in onze gegevensbeschermingsverklaring, verwerken wij gebruikersgegevens als deze met ons communiceren binnen sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld door artikelen over onze online aanwezigheid te schrijven of ons berichten te sturen.

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door Feriendialyse Türkiye. Onze contactgegevens vindt u in het Aufdruk van onze website

Algemene informatie en verplichte informatie

gegevensbescherming

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Bij het gebruik van deze website worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit wordt gedaan.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Feriendialyse Türkei
E-Mail: info@feriendialyse-tuerkei.de

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die plaatsvond tot aan het moment van herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

Recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schendingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de nationale functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u onder de volgende link: Federaal commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie (BfDI).

Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of aan een derde partij te laten overhandigen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als site-exploitant stuurt, gebruikt deze site een SSL of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Veiligheidsmaatregelen

In overeenstemming met artikel 32 AVG zullen wij passende technische overwegingen en organisatorische maatregelen nemen om een ​​beschermingsniveau te waarborgen dat past bij het risico, rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en het type, de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking, evenals de verschillende waarschijnlijkheid en ernst van de bedreiging van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens te controleren, evenals toegang, invoer, openbaarmaking, beschikbaarheid en scheiding ervan. Verder hebben we procedures opgesteld die zorgen voor de uitoefening van de rechten van betrokkenen, het wissen van gegevens en het reageren op gegevensbedreigingen. We houden ook rekening met de bescherming van persoonsgegevens bij het ontwikkelen of selecteren van hardware, software en processen, in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming door technologieontwerp en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen (artikel 25 AVG).

In overeenstemming met artikel 32 AVG zullen wij passende technische overwegingen en organisatorische maatregelen nemen om een ​​beschermingsniveau te waarborgen dat past bij het risico, rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en het type, de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking, evenals de verschillende waarschijnlijkheid en ernst van de bedreiging van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Contact

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), worden de door de gebruiker verstrekte gegevens voor de verwerking van het contactverzoek en de verwerking ervan in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 1 verlicht. b) AVG verwerkt. Gebruikersinformatie kan worden opgeslagen in een klantrelatiebeheersysteem (“CRM-systeem”) of een vergelijkbare onderzoeksorganisatie.

We verwijderen de verzoeken wanneer ze niet langer nodig zijn. We controleren de noodzaak om de twee jaar; Daarnaast gelden de wettelijke archiveringsverplichtingen.

Bezwaar maken tegen promotionele e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd als onderdeel van de afdrukverplichting om ongevraagd reclame- en informatiemateriaal te verzenden. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde reclame, zoals spam e-mails.

Gegevensverzameling op onze website

Sommige websites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en raken niet geïnfecteerd met virussen. Cookies dienen om ons aanbod Gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies, die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. winkelwagenfunctie), worden geplaatst op basis van artikel 6, lid. 1 1 verlicht. f AVG beveiligd. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Soweit andere Cookies (z.B. Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens) gespeichert werden, werden diese in dieser Datenschutzerklärung gesondert behandelt.

Volg de onderstaande link om de COOKIE-instellingen te wijzigen: [borlabs-cookie type=”btn-cookie-preference” title=”Cookie-instellingen” element=”link” /]

De aanbieder van de pagina’s verprutst automatisch informatie op dezelfde manier als de serverlog passeert, de uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dat zijn:

  • Browsertype en -versie
  • besturingssysteem
  • Verwijzende URL gebruikt
  • Hostnaam van het toegangsapparaat
  • Tijdstip van het serververzoek
  • IP adress

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt 1, onder b), van de AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De in het contactformulier ingevoerde gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de tot aan de intrekking uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft onaangetast door de intrekking. De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet meer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt).

Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Voor de reactiefunctie op deze pagina wordt naast uw opmerking ook informatie opgeslagen over het tijdstip waarop de opmerking is gemaakt, uw e-mailadres en, als u niet anoniem post, de door u gekozen gebruikersnaam.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet meer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van gebruikers die commentaar schrijven. Aangezien we reacties op onze site niet controleren voordat ze worden geactiveerd, hebben we deze gegevens nodig om bij wetsovertredingen, zoals beledigingen of propaganda, tegen de auteur op te kunnen treden.

De inhoud van onze pagina’s kan worden gedeeld op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter of Google+ in overeenstemming met de gegevensbescherming. Voor dit doel gebruikt deze site een deeltool die alleen direct contact tussen de netwerken en gebruikers tot stand brengt wanneer de gebruiker actief op een van deze knoppen klikt. Deze tool verzendt niet automatisch gebruikersgegevens naar de exploitanten van deze platforms. Als de gebruiker is ingelogd op een van de sociale netwerken, verschijnt er bij het gebruik van de sociale knoppen van Facebook, Google+1, Twitter & Co. een informatievenster waarin de gebruiker de tekst kan bevestigen voordat deze wordt verzonden. Onze gebruikers kunnen de inhoud van deze pagina op sociale netwerken delen in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming zonder dat ze volledige surfprofielen door de netwerkoperators hoeven aan te maken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.
Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plug-in

U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: Google Tool

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden verzameld:

Google Analytics deactiveren

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: Hier

Bestelgegevens verwerken

We hebben een contract voor de verwerking van opdrachtgegevens met Google gesloten en passen de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe bij het gebruik van Google Analytics.

Demografie in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een bepaalde persoon. U kunt deze functie te allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals beschreven in het punt “Bezwaar tegen gegevensverzameling”.

PlugIns en Tools

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google beheerde YouTube-site. De exploitant van de site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Als u een van onze pagina’s bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plug-in, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht.

De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account. YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod.

Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6 para. 1 1 verlicht. f AVG.

Zie voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens het privacybeleid van YouTube op: Privacybeleid van Google.

Deze site maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen van Google voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde weblettertypen in uw browsercache om tekst en lettertypen correct weer te geven. Hiervoor moet uw browser een directe verbinding met de Google-servers tot stand brengen. Hierdoor weet Google dat onze site is geopend via uw IP-adres. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke weergave van onze plug-ins. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt. Voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens, zie https://developers.google.com/fonts/faq en het privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.

Het IP-adres van bezoekers, het gebruikers-ID van ingelogde gebruikers en de gebruikersnaam van inlogpogingen worden voorwaardelijk geregistreerd om te controleren op kwaadaardige activiteiten en om de site te beschermen tegen bepaalde soorten aanvallen. Voorbeelden van logboekvoorwaarden zijn inlogpogingen, uitlogverzoeken, verdachte URL-verzoeken, wijzigingen in de inhoud van websites en wachtwoordupdates. Deze gegevens worden 14 dagen bewaard. We verzamelen informatie over bezoekers die reacties achterlaten op websites die onze Akismet-antispamservice gebruiken. De hoeveelheid informatie die we verzamelen, hangt af van hoe de gebruiker zijn website heeft opgezet. Meestal omvatten deze gegevens het IP-adres, de user-agent, de verwijzer en de website-URL van de gebruiker (evenals informatie die de gebruiker rechtstreeks heeft ingevoerd, zoals naam, gebruikersnaam, e-mailadres en de opmerking zelf). Deze website wordt gescand op mogelijke malware en beveiligingsproblemen door Sucuris SiteCheck.

We sturen geen persoonlijk identificeerbare informatie naar Sucuri; Sucuri kon tijdens de scan echter persoonlijke informatie vinden (bijvoorbeeld in opmerkingen). Zie Sucuri’s privacybeleid voor meer informatie.

Deze website maakt deel uit van een netwerk van websites die bescherming bieden tegen gedistribueerde brute force-aanvallen. Om deze beveiliging mogelijk te maken, wordt het IP-adres van bezoekers die inloggen op de website doorgegeven aan een dienst van ithemes.com. Zie het iThemes-privacybeleid voor meer informatie over het privacybeleid.

Wij, of onze hostingprovider, zijn gebaseerd op onze legitieme belangen in de zin van artikel 6, lid. 1 verlicht. 6 alinea. 1 1 verlicht. f AVG Gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). Tot de toegangsgegevens behoren de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en tijd van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van succesvolle toegang, het browsertype en de versie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer-URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de aanvragende provider. Logbestandinformatie wordt om veiligheidsredenen maximaal 7 dagen opgeslagen (bijv. om misbruik of fraude te onderzoeken) en vervolgens verwijderd. Gegevens waarvan verdere opslag vereist is voor bewijsdoeleinden, zijn uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.

WhatsApp chat